All gjitha më të shiturat

Lista e produkteve sipas markes Salko Paper

Shkrimi SALKO SA Duke parë mbrapa, ne gjejmë SALKO që vepron para luftës, duke bërë pak fletore shkollore, arkiva dhe skedarë korrespondence, në varësi të nevojave të kohës në një hapësirë prej 300m2, me mjete teknologjike substandard, në Ladadika të Selanikut.

Ndjesë për shqetësimin.

Kërko përsëri ate për të cilën jeni i interesuar

Follow us on Facebook