Vizioni Ynë

Kancelari Office Solution u krijua në vitin 2012 me vizionin e qartë për t’i shërbyer klientit me përkushtim maksimal dhe me një cilësi të diferencuar në treg. Vit pas viti jemi perfeksionuar dhe specializuar në fushën e kancelarisë. Si klientët ashtu dhe bizneset na kanë dhënë besimin për t’i përmbushur kërkesat e tyre si me artikujt shkollorë dhe ato të zyrave. Do e kemi gjithmonë në ADN-në tonë objektivin për t’u përmirësuar profesionalisht në të gjitha fushat e shërbimeve që ne ofrojmë duke filluar nga plotësimi i të gjithë artikujve të zyrës për tavolinën dhe arkivën tuaj e deri tek aksesorët kompujterik si dhe të konsumablave për printim dhe fotokopje. Do angazhohemi çdo ditë që bashkëpunimi me ne te jetë një experience sa me frytdhënëse.

Stafi Ynë


.

.

.

.

.

.

.

Rekomandime

Will order your requirements if at all possible, lovely positive staff, multi lingual. Stocks some inspirational equipment.

B. M.

Kancelaria me e mire ne Tirane. Edhe staf qe te pergjigjet per cdo problem.

A. B.

Follow us on Facebook