Dërgesat dhe kthimet

Dërgesa e paketës tuaj

Paketat zakonisht dërgohen brenda 2 ditësh nga data e marrjes së pagesës dhe dërgohen përmes Kurrierit të Kompanisë brenda qytetit të Tiranës dhe me Postë Private me numër gjurmimi jashtë Tirane. Cilado qoftë zgjedhja e dërgesës që ju bëni, ne do t'ju ofrojmë një lidhje për të gjurmuar paketën tuaj në internet.

Tarifat e transportit përfshijnë tarifat e trajtimit dhe paketimit, si dhe kostot e postës. Tarifat e trajtimit janë fikse, ndërsa tarifat e transportit ndryshojnë në bazë të peshës totale të dërgesës. Ne ju këshillojmë që të gruponi artikujt tuaj në një porosi. Ne nuk mund të grupojmë dy porosi të ndryshme të vendosura veçmas, dhe tarifat e transportit do të zbatohen për secilën prej tyre. Paketa juaj do të dërgohet në rriskun tuaj, por kujdes i veçantë është bërë për të mbrojtur objektet e brishta.

Kutitë janë me madhësi të madhe dhe sendet tuaja janë të mbrojtura mirë.

Follow us on Facebook